Efter ett tag med färre kurser på grund av tidsbrist, så planerar vi äntligen nya projekt. I skrivandets stund planerar vi för fullt och återkommer när allt är på plats……….

Den som väntar på något gott……..